MMWeb
 
Ville du kunna skapa kursutvärderingar enkelt?
Med tjänsten MMWeb Enkät kan du skapa kursutvärderingar, enkäter och andra utvärderingar smidigt och enkelt.
 
Ville du att det ska vara gratis?
Tjänsten MMWeb Enkät är gratis att använda och har inga begränsningar i antalet svar eller antal utvärderingar.
 
Ville du ha gratis support?
För att få gratis hjälp att komma igång med din första enkät, öppna ett konto och mejla support@mmweb.se om att du vill ha komma igång hjälp.
 
Ville du börja använda den nu?
För att använda tjänsten MMWeb Enkät öppnar du ett konto och följer instruktionerna i "Komma igång" guiden. Klicka på knappen nedan får att komma till den svenska webbsidan.
 
 
 
Do you want to create course evaluations easy?
With the service MMWeb Evaluation you can create course evaluations, surveys and other types of evaluations simple and easy.
 
Do you want it to be free of charge?
The service MMWeb Evaluation is free of charge and has no limitations in the number of answers or number of evaluations.
 
Do you want free support?
To get help to create your first survey for free, open an account and mail support@mmweb.se and ask for get started help.
 
Do you want to start using it now?
To be able to use the service MMWeb Evaluation you open an account and follow the instructions in the "Get started" guide. Click on the button below to get to the english web site.